Om oss

Rullande Draum sin misjon

Rullande Draum sin misjon er å kunne bringe økonomisk støtte til utvikling  og produksjon av rullestoler og andre hjelpemidler i utviklingsland, samt bistå med utdanning til folk som er avhengig av disse. 

Rullande Draum er en veldedighetsorganisasjon med base på Sunnmøre,  som jobber med både rurale og urbane områder i Guatemala. Det første målet til Rullande Draum var å samle inn økonomiske midler for å produsere en testproduksjon av barnerullestoler. Rullestolen ble utviklet i et samarbeid mellom Design uten Grenser og Transiciones. Rullande Draum ønsker å hjelpe Transiciones økonomisk for å sikre støtte til deres fantastiske arbeid.

 

Fredy and Juan weld a pediatric walker prototype at the Transitions Foundation workshop.

Fredy og Juan sveiser en prototype gåstol for barn i verkstedet til Transitions Foundation.

Historien

 
Rullande Draum er et resultat av idéer og drømmer som ble forlatt på tegnebordet. 

Mennesker som lever med funksjonshemninger i utviklingsland har behov og problemer som er svært forskjellig fra de som bor i urbaniserte og tilgjengelige områder. Disse designbehovene ble møtt av et team av dedikerte mennesker som teknikerene ved rullestolverkstedet hos Transitions Foundation i Guatemala, men de fleste av disse ideene ble ikke tatt tak i på grunn av manglende finansiering og interesse fra veldedige mennesker og organisasjoner.
Disse idéene og produktene kom fra mennesker som lever med funksjonshemninger selv, som har vist seg å skape fantastiske ting uten tilgang til formell utdannelse. Det var derfor,  i 2012, at en gruppe mennesker bestående av både designere og teknikere gikk sammen både å kick-starte disse flotte ideer og tekniske yrker. Rullande Draum  ble født.

 

The Transitions foundation wheelchair workshop team

Transitions Foundation rullestolverkstedteamet

Rullande Draum sine mål

 

Designteamet som jobber på verkstedet hos Transitions Foundation i Antigua Guatemala arbeider fortsatt med utviklingen av en rullestol spesielt laget for barn med spesielle behov. Det er viktig å ta hensyn til både deres ergonomi/terapeutiske behov og familiens behov for en varig, robust, økonomisk rullestol som passer i den guatemalanske konteksten. Vennligst besøk vårt pågående prosjekt for å lære mer for å lese om prosjekter vi vil støtte.

 

 

Conceptual development for pediatric wheelchair

Konseptuel utvikling av barnerullestolen

 

Fremtidige mål

 

Rullande Draum og våre flotte partnerorganisasjoner ønsker å fortsette arbeidet med design og produksjon av rullestoler og hjelpemidler, samt å støtte utdanning og teknisk forbedring av mennesker som lever med funksjonshemninger i sine respektive land. Rullande Draum ønsker å gi stipender og hjelp til de fantastiske menneskene som skaper og bygger ting for å hjelpe andre. Vi ønsker å koble mennesker og organisasjoner som gir hjelp til mennesker, med de som kan støtte dem både økonomisk og logistisk. Vi ønsker å være en kobling i det globale samfunnet for personer med funksjonshemninger.

 

 

The team takes a Computer-Aided Drawing class from a designer

Teamet lærer 3d-program av en designer