Barnerullestol

Rullestol for Barn med Spesielle Behov


I Guatemala er det en mangel på støtte for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ifølge The World Factbook er fordelingen av inntekter svært skjev hvor de rikeste 10% av befolkningen står for mer enn 40% av Guatemalas totale forbruk. Mer enn halvparten av befolkningen er under den nasjonale fattigdomsgrensen og 15% lever i ekstrem fattigdom. 43% av barn under fem år er kronisk underernært, et av de landene med høyest grad av underernæring i verden.

I tillegg er hjelpemidler for barn svært ofte dyrere og vanskeligere å finne på steder som Guatemala. Foreldre er ofte tvunget til å holde barna sine hjemme eller å bære dem for transport.

Siden mars 2011 har teamet på Transitions Foundation samarbeidet med designere som jobber for Design uten grenser (Norge). De  ville skape et helt nytt rullestoldesign, med fokus på pålitelighet, enkel konstruksjon, og økonomisk gjennomførbarhet. Rullestolen bør tjene de særskilte behovene til barn som lever med en rekke ulike funksjonshemninger i ulike miljøforhold.

Teknikere jobbet sammen med designere i mange stadier av designprosessen som skisser, konseptualisering, idéskaping og prototyping for denne nye rullestolen. Alt dette skjedde i et forsøk på å produsere et best mulig produkt for barn som skal bruke den.

Rullande Draum har til nå sponset 50 rullestoler til barn i Guatemala og vi vil gjerne forsette med dette. Dersom du vil være med å støtte dette prosjektet finner du nødvendig informasjon her.