Dokumentar

Rullande Draum jobber sammen med Imagina Film for å produsere en menneskelig dokumentar som snakker om “funksjonshemming” sett fra ståstedet til to forskjellige verdener. Vi ønsker med dette å skape bevisshet rundt temaet om folk med funksjonsnedsettelser.  En måneds innspilling i Guatemala er allerede gjennomført, og vi vil nå forsette arbeidet her i Norge.